Citrus Gastronomy Team

Citrus Gastronomy Team

Host

Η ακαδημία Citrus Gastronomy έχει ως όραμα να προσφέρει υψηλής ποιότητας γαστρονομικά σεμινάρια σε επαγγελματίες του κλάδου.

Events Joined